Word lid!

Lidmaatschap van S.V.W.?

Let op: het aanmelden van jeugdleden bij onze vereniging, is uitsluitend mogelijk, onder begeleiding van een van de ouders, tijdens een aanmeldingsgesprek met de jeugdcommissie en een akkoord op de vragenlijst bij inschrijving lidmaatschap S.V.W.

Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan maar minimaal voor 1 seizoen.

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden middels schriftelijke opzegging, tenminste 2 maanden voor het einde van het seizoen (30 juni) gericht aan:

Secretariaat V.V. S.V.W.
Postbus 760
4200 AT GORINCHEM

Zeg je tussentijds op, dan dien je toch de volledige contributie t/m 30 juni te voldoen. Gelieve ook eventuele adreswijzigingen schriftelijk aan het bovengenoemde adres door te geven.

Betaling zal maandelijks geschieden middels automatische incasso via rekeningnummer NL36INGB0003770732 (ING Bank) t.n.v. S.V.W. o.v.v. Contributie.

Bij inschrijving wordt €8,00 inschrijfgeld berekend.


Let op: het aanmelden van jeugdleden bij onze vereniging is uitsluitend mogelijk onder begeleiding van een van de ouders tijdens een aanmeldingsgesprek met de jeugdcommissie en een akkoord op de vragenlijst bij inschrijving lidmaatschap S.V.W.

Download HIER het inschrijfformulier + bijbehorende vragenlijst 

CONTRIBUTIE Per 1 anuari 2016LeeftijdscategorieContributie per maandWasgeld
Spelend18 jaar en ouder€20,50Inclusief
Spelend61 jaar en ouder€13,00Inclusief
SpelendJunioren (12 t/m 17 jaar)€16,50Inclusief
SpelendPupillen (8 t/m 11 jaar)€12,50Inclusief
SpelendPupillen (6 t/m 7 jaar)€9,25Inclusief
SpelendMini's (2 t/m 5 jaar)€3,75Inclusief
Niet spelend18 jaar en ouder€12,75Niet van toepassing
Niet spelend61 jaar en ouder€7,25Niet van toepassing
DonateurGeen€3,00Niet van toepassing

 

Sponsors