Vrienden & Relatieclub

Momenteel zijn voorbereidingen getroffen voor oprichting van een Vrienden- en Relatieclub gelieerd aan de voetbalvereniging S.V.W. welke m.i.v. het seizoen 2013-2014 actief zal zijn.

De doelstelling van deze club V.e.R. is om de aangesloten ondernemingen, relaties en vrienden in de gelegenheid te stellen op prettige en informele wijze met elkaar in contact te komen en de vereniging met een deel van de opbrengsten te ondersteunen.

Met de prachtige accommodatie “Molenburg” zullen wij de leden van de V.e.R. voor elke activiteit een representatief onderkomen kunnen bieden welke ook voor interne aangelegenheden binnen uw eigen onderneming, relatie- en vriendenkring beschikbaar is.

Bewust hebben wij de uitstraling van onze ”businessclub” willen voorzien van een laagdrempelige toegankelijkheid en zowel de benaming als het inleggeld aangepast aan een vriendelijke en wat informele omgeving.

De donatie bedraagt € 300.- per jaar, waarvan een deel te besteden aan jaarlijkse V.e.R. activiteiten. Bij dit bedrag behoren 2 seizoenskaarten, deelname aan een sportief buffet, een leuke samenkomst of activiteit en gelegenheid voor gebruik van accommodatie.

De Vrienden- en Relatieclub S.V.W. zal door een eigen samen te stellen bestuur worden georganiseerd, waarna de daadwerkelijke doelstellingen, bepalingen en activiteiten door bestuur en toegetreden leden verder zullen worden uitgewerkt.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bestuur van de Vrienden- en Relatieclub S.V.W.

Wij spreken de hoop uit ook op uw enthousiasme en deelname te mogen rekenen.

Initiatiefnemers en bestuur,           

Vrienden- en Relatieclub V.V. S.V.W.


Download hier het formulier en stuur dit naar vrienden-en-relatieclub@vvsvw.nl

  DEELNEMERS VRIENDEN & RELATIECLUB  
Peter v/d HoevenC&W GroepHanks Party VerhuurKonings Auto'sDM Auto's
Verex BeheerCar Center WerkendamSportsWear Benelux100% VoetbalStudio Gewoon VOF
GM LightingWilco's LijmwerkAll In Project en InterieurSilver- Lightning BeneluxBroodkapje
Niels Kleppe SchilderwerkenReijnders GraveerwerkenVroegh Installatie TechniekSoomer Leerdam

Sponsors